10 US States That Have Mountain Lions

1.California

2.Colorado

3.Arizona

4. Oregon

5.Washington

6.Idaho

7.Wyoming

8.Montana

9. New Mexico

10.Utah